Friday, February 12, 2010

LysmålingSamme motiv, tatt til samme tid, men forskjellig punktmåling av lys

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails